Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị Thiết bị

Ngày đăng: 24/06/2011 14:34:58

fluconazol

fluconazol pris

Phòng Quản trị Thiết bị hiện nay có 1 Trưởng phòng, 1 phó phòng và 72 CBCNV chia thành 6 tổ.

TT

Tổ

Điện thoại
( Máy lẻ)

Ghi chú

1

Xây dựng cơ bản

043.6280.280/5852

 

2

Văn phòng - Thiết bị

043.6280.280/5729

 

3

Điện - Điện Lạnh

043.6280.280/5855

 

4

Nước.

04.36.283.345

 

5

Giảng đường

043.6280.280/5412

 

6

Vệ sinh môi trường-cây xanh

 

 

- Đội ngũ lãnh đạo
   Q. Trưởng phòng: Ts. Nguyễn Đình Trung
   Địa điểm: Phòng 114 Tầng 1 nhà 7 Trường ĐHKTQD số 207 Đường Giải Phóng Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.
    E-mail:trungnd@neu.edu.vn
    Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 6138: DĐ 0913575757
    Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Hồng Mạnh
    Địa điểm: Phòng 5 nhà 7B Trường ĐHKTQD số 207 Đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
    E-mail: hongmanh@neu.edu.vn
    Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 5427: DĐ 0983646263
- Năng lực cán bộ
   Phòng QTTB hiện có 72 CBCNV trong đó có 15 biên chế, 34 HĐ không thời hạn, 7 HĐ ngắn hạn và 16 HĐ khoán việc. Trình độ của cán bộ của phòng gồm có.
    + 02 Thạc sỹ
    + 13 Cử nhân
- Thành tích khen thưởng
    + Bằng khen của Thủ t­ướng năm 2002
    + Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2003, 2007.
    + Nhiều bằng khen, giấy khen của Hiệu trưởng cho đơn vị và cá nhân.
- Nhiệm vụ của các tổ.
    ● Tổ Văn phòng - thiết bị:
        + Theo dõi soạn thảo các công văn giấy tờ có liên quan
        + Thực hiện các hoạt động mua sắm tài sản, trang thiết bị
        + Quản lý theo dõi tài sản, trang thiết bị
        + Theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị
        + Cung cấp, điều chuyển và thu hồi các tài sản, trang thiết bị
    ● Tổ xây dựng.
        + Sửa chữa các công trình xây dựng trong trường
        + Quản lý kiểm tra và giám sát các công trình xây dựng và sửa chữa
        + Theo dõi quản lý về hộ khẩu và việc sử dụng đất đai
        + Theo dõi và quản lý việc chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường
   ● Tổ Giảng đường
        + Thực hiện việc quản lý sử dụng giảng đường có hiệu quả
        + Tiến hành vệ sinh giảng đường và bảo quản các trang thiết bị tại GĐ
   ● Tổ Điện - Điện lạnh
        + Đảm bảo việc quản lý và sử dụng điện đúng mục đích và có hiệu quả
        + Tiến hành sửa chữa các vấn đề về điện - điện lạnh
   ● Tổ nước
        + Thực hiện việc cung cấp cấp nước đầy đủ kịp thời
        + Tiến hành các hoạt động sữa chữa các vấn đề về cung cấp và thoát nước
        + Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị bơm nước có hiệu quả
        + Theo dõi việc sử dụng nước đúng mục đích và tiết kiệm
   ● Tổ vệ sinh môi trường – Cây xanh
        + Thực hiện việc vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường
        + Chăm sóc cây xanh khu làm việc và khu giảng đường