Danh bạ liên hệ Phòng Quản trị Thiết bị

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

fluconazol

fluconazol pris

1. Q. Trưởng phòng: Ts. Nguyễn Đình Trung
     Địa điểm: Phòng 114 Tầng 1 nhà 7 Trường ĐHKTQD số 207 Đường Giải Phóng Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.
    E-mail: trungnd@neu.edu.vn
Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 6138: DĐ 0913575757
2. Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hồng Mạnh
     Địa điểm: Phòng 5 nhà 7B Trường ĐHKTQD số 207 Đường Giải Phóng - Phường  Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
      E-mail: hongmanh@neu.edu.vn
Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 5427: DĐ 0983646263
3. Các tổ trong phòng.
-Tổ Văn phòng - Thiết bị: Tổ trưởng: Trần Thị Thu Hiền
Địa điểm: Phòng 113 Tầng 1 nhà 7 Trường ĐHKTQD Hà Nội
Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 5729: DĐ 0912300979
-Tổ xây dựng: Tổ trưởng: Đặng Văn Chí
Địa điểm: Phòng 2 nhà 7B Trường ĐHKTQD Hà Nội
Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 5852: DĐ 0984811958
-Tổ Giảng đường: Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuân
Địa điểm: Phòng B100 GD B Trường ĐHKTQD Hà Nội
Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 5412: DĐ 01282486406
-Tổ Điện - Điện lạnh: Tổ trưởng: Nguyễn Huy Tiến
Địa điểm: Phòng 4 Nhà 7B Trường ĐHKTQD Hà Nội
Số điện thoại: Tổng đài 04.36.280.280/ Số máy lẻ: 5855: DĐ 0904189083
-Tổ nước: Tổ trưởng: Đào Anh Cửu
Địa điểm: Trạm bơm nước Trường ĐHKTQD Hà Nội
Số điện thoại: 04.3.6283345 : DĐ 0912210174
-Tổ vệ sinh môi trường – Cây xanh: Đỗ Thị Bích