Thông báo V/v Sử dụng tiết kiệm điện năm 2012

Ngày đăng: 04/05/2012 9:6:13

fluconazol

fluconazol pris

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

-------------------------------

Số: 451/TB-KTQD-QTTB

Hà Nội, ngày 4 tháng 05 năm 2012

 

 

 

THÔNG BÁO
V/v Sử dụng tiết kiệm điện năm 2012

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

Thực hiện theo chỉ thị số 171/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện trong sử dụng điện đối với các cơ quan công sở cũng như đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện trong năm 2012, Theo thông báo của Công ty điện lực Hai Bà Trưng hiện nay Trường chúng ta đang sử dụng điện vượt quá 6.13% so với cùng kỳ năm ngoái. Phía điện lực Hai Bà Trưng đã có công văn yêu cầu Trường có phương án tiết kiệm và giảm 10% điện năng sử dụng. Do vậy Nhà trường đề nghị các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên, học viên và sinh viên nâng cao tinh thần tiết kiệm điện:
1. Sử dụng điện hợp lý an toàn, và tiết kiệm, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong các phòng, đồng thời không để điện liên tục ở các nguồn chờ khi ra khỏi nơi làm việc, và khi hết giờ làm việc.
2. Sử dụng điều hoà hợp lý, khi sử dụng điều hoà chỉ để ở chế độ làm mát không dưới 250C, đặc biệt không mở cửa sổ, cửa đi khi phòng đang sử dụng điều hoà.
3. Không để các thiết bị sử dụng điện hoạt động không tải, hạn chế sử dụng để trang trí, quảng cáo và thắp sáng vào ban ngày. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm.
4. Khi hết giờ làm việc, giờ giảng phải kiểm tra các thiết bị điện, cắt triệt để nguồn điện trong phòng (ngoại trừ điện cung cấp cho Server hoặc thiết bị quan trọng khác phải hoạt động liên tục 24/24 giờ).
5. Phòng Quản trị thiết bị bố trí cán bộ theo dõi công tác giám sát sử dụng tiết kiệm điện. Mọi cán bộ công nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên phải thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm điện. Đơn vị cá nhân nào có thành tích tốt về công tác tiết kiệm điện sẽ được khen thưởng; nếu vi phạm gây lãng phí và để xảy ra các sự cố về điện thì tuỳ theo lỗi nặng nhẹ sẽ xử lý theo pháp luật.

 

Nơi nhận :                                                     
- Như kính gửi
- Lưu TH, QTTB

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

  GS.TS Phan Công Nghĩa